Rezervația Naturală  Camenița

Rezervația Naturală Camenița


Address

Lacul Camenița

About

Pădurea Camenița este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală, tip forestier), situată în județul Brăila, pe teritoriul administrativ al comunei Șuțești.[2]

Rezervația naturală aflată în partea nordică a satului Șuțești, are o suprafață de 1,30 ha, și reprezintă o zonă forestieră, acoperită cu vegetație din categoria pădurilor de foioase.

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83durea_Cameni%C8%9Ba

Similar Suggestions

Balta Mică a Brăilei Natural Park

Natural reserve

Rezervația Naturală Jirlău

Natural reserve